JEUGDBRANDWEER ZEIST

OVER ONS

In Nederland zijn bijna 150 jeugdbrandweerkorpsen actief. In deze korpsen worden jongens en meisjes een aantal aspecten van het brandweervak bijgebracht. Daarbij is een van de doelstellingen dat kinderen eventueel door kunnen stromen naar de vrijwillige- of beroepsbrandweer. Zo zijn bij een groot aantal brandweerkorpsen mensen werkzaam die hun brandweercarrière bij de jeugdbrandweer zijn begonnen. Het gaat hierbij niet alleen om brandweerkorpsen met een jeugdbrandweer maar ook bij korpsen die geen jeugdbrandweer hebben zijn mensen in dienst die elders bij de jeugdbrandweer begonnen zijn. De jeugdbrandweer wordt daarom gezien als de kweekvijver voor de “volwassen” brandweer. Vandaar dat steeds meer gemeenten en brandweerkorpsen de stap maken om een jeugdbrandweerkorps op te richten.

 

Voordat de stap naar de “volwassen” brandweer gemaakt kan worden hebben de kinderen bij de jeugdbrandweer meestal een opleidingstraject van een aantal jaren achter de rug. Na het jaar dat het jeugdlid 18 is geworden mag hij of zij niet meer meedoen met de jeugdbrandweer maar met een pré solliciteren bij een vrijwilligers-, beroeps- of bedrijfsbrandweerkorps. De jeugdbrandweer heeft voor de opleiding van de jeugdleden ook professionele lesboeken beschikbaar.

 

DE JEUGDBRANDWEER IN ZEIST

De jeugdbrandweer in Zeist komt één keer per week op woensdag van 19:00 tot 21:00 bij elkaar voor een oefenavond. Deze oefenavonden staan in het teken van praktijk- en theorielessen en soms een combinatie hiervan. Deze oefenavonden worden georganiseerd door enthousiaste jeugdleiders. Om de verkregen kennis en kunde te testen, zal er minimaal één keer per jaar deelgenomen worden aan zogenaamde jeugdbrandweerwedstrijden, ook wel vaardigheidstoetsen genoemd. Deze wedstrijden worden door het hele land georganiseerd in diverse klassen. Na kwalificatie in één van de vier klassen, kan er worden gestreden om de halve finales. Na het behalen van de gewenste resultaten kan er worden deelgenomen aan de finale. Na de overwinning mag het winnende jeugdbrandweerkorps zich Nederlands Kampioen noemen. Naast de reguliere oefenavonden en wedstrijden zullen er ook regelmatig uitjes worden georganiseerd.

 

"THE NEXT GENERATION FIREFIGHTERS!"


COPYRIGHT JEUGDBRANDWEER ZEIST